Powrót do zatrudnienia

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu

Wyniki oceny predyspozycji i motywacji

Wyniki oceny predyspozycji i motywacji do prowadzenia opieki nad dziećmi do lat 3, dokonanej w oparciu o test i rozmowę kwalifikacyjną przeprowadzoną przez psychologa.

Załączniki:
PlikOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (psycholog_pozytywna.pdf)Wyniki pozytywne2013-08-22 12:50
Pobierz plik (psycholog_negatywna.pdf)Wyniki negatywne2013-08-22 12:50

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wojewódzki Urząd Pracy działając na podstawie art.92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Usługa badania psychologicznego dla kandydatów na uczestników projektu pn. Powrót do zatrudnienia" realizowanego przez WUP Opole przeprowadzonego w trybie przetargu ograniczonego.

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy :

ILLUSTRO Szkolenia Doradztwo Grzegorz Rippel,

ul. Cygana 4, Opole.

 

Zmiany w regulaminie rekrutacji

Uprzejmie informujemy, że Regulamin rekrutacji do udziału w projekcie pn. "Powrót do zatrudnienia"  uległ zmianie:
- w § 5 pkt 8 ppkt 1) wskazano, iż wymiar 160 godzin szkolenia zawodowego w zawodzie opiekun dzienny dzieci do lat 3 obejmuje 30 godzin w formie zajęć praktycznych,
- w § 6 pkt 3 dodano zapis dotyczący wypełniania pustych rubryk "jeżeli dana rubryka nie dotyczy osoby zainteresowanej należy umieścić napis "nie dotyczy" lub poziomą kreskę",
- w § 10 pkt 5 dodano zapis, iż osoby ubezpieczone w KRUS, zobowiązane są do zgłoszenia we właściwym oddziale KRUS informacji o udziale w Projekcie celem przejścia stosowanych procedur,
- ponadto dodano zapis w § 11 pkt 4 dotyczący rezygnacji z udziału w Projekcie bez konsekwencji finansowych.

Jednocześnie doprecyzowano załącznik nr 1 do ww. Regulaminu (...)

Zmiany wchodzą w życie z dniem 08.07.2013 r. i dotyczyć będą jedynie osób, które złożą dokumenty rekrutacyjne po tym terminie.

Regulamin rekrutacji oraz Załącznik nr 1 udostępniono w Dokumentach do pobrania

Spotkanie informacyjne „50 plus”

Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich w Opolu (GPI) zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne dotyczące możliwości udziału w projektach szkoleniowych skierowanych do osób z terenu województwa opolskiego powyżej 50 roku życia (lub preferujących tę grupę docelową) realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Spotkanie zostanie zorganizowane we współpracy z podmiotami realizującymi projekty
w ww. zakresie, takimi jak:

-        Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu,

-        Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu,

-        Doradztwo Społeczne i Gospodarcze,

-        Consultor Sp. z o. o.,

-        ORINOKO Szkolenia i Doradztwo,

-        Europejskie Centrum Edukacyjne w Opolu.

Spotkanie będzie miało miejsce 10 lipca 2013 r. o godz. 10:00 w sali im. Orła Białego Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnego „Ostrówek” przy ulicy Piastowskiej 14 w Opolu.

Osoby chętne do wzięcia udziału w spotkaniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego do 8 lipca 2013 r. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoby, które zakwalifikują się na spotkanie zostaną o tym powiadomione drogą telefoniczną i/lub elektroniczną po zakończeniu rekrutacji.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z GPI pod numerem telefonu 77 44 04 720-722 lub adresem poczty elektronicznej: info@opolskie.pl.

Zapraszamy serdecznie!

Rozpoczęcie naboru

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż rozpoczął się nabór Kandydatów/ Kandydatek na uczestników Projektu systemowego pn. Powrót do zatrudnienia współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Podziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

Jednocześnie informujemy, że w zakładce Dokumenty do pobrania dostępny jest Regulamin rekrutacji do udziału w projekcie pn. Powrót do zatrudnienia wraz z załącznikami.

Zapraszamy do zapoznania się z w/w dokumentami oraz przesłanie Formularza rekrutacyjnego wraz z wymaganymi załącznikami do dnia 20 każdego miesiąca 2013 roku na adres Biura Projektu.

Linki

 

Samorząd Województwa Opolskiego

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu

 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

 

Opolskie Tutaj Zostaję

 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

 

 

Informacja

Dla poprawnego wyświetlania zawartości strony w przeglądarce Internet Explorer wymagana jest jej wersja IE9 lub wyższa.

 


 logotypy POKL-PDZ-WUP-UE kolor1