Powrót do zatrudnienia

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu

VIII nabór (do 20 stycznia) – lista osób

Uprzejmie informujemy, iż zakończono ocenę formalną złożonych formularzy rekrutacyjnych w VIII naborze do projektu pn. „Powrót do zatrudnienia". Poniżej zamieszczona została lista osób, które przeszły pozytywnie ocenę formalną .

Osoby, które uzyskały pozytywną ocenę formalną przechodzą do II etapu rekrutacji, w którym badane będą predyspozycje i motywacja do prowadzenia opieki nad dziećmi do lat 3, dokonywane w oparciu o testy i rozmowę z psychologiem/doradcą zawodowym. O terminie spotkań z psychologiem/doradcą zawodowym Kandydaci na uczestników projektu zostaną poinformowani telefonicznie lub pisemnie w formie e-mail.

Kolejny nabór Kandydatów na Uczestnika projektu trwa do 20 lutego 2014r.

Załączniki:
PlikOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (nabor_VIII_pozytywna.pdf)Wyniki pozytywne2014-01-29 08:33

VI nabór (do 20 listopada) – lista osób

Uprzejmie informujemy, iż zakończono ocenę formalną złożonych formularzy rekrutacyjnych w VI naborze do projektu pn. „Powrót do zatrudnienia". Poniżej zamieszczona została lista osób, które przeszły pozytywnie ocenę formalną oraz lista osób, które zostały odrzucone z przyczyn formalnych.

Jednocześnie przypominamy, iż zgodnie z zapisami Regulaminu rekrutacji do udziału w projekcie pn. „Powrót do zatrudnienia", „osoba, której zgłoszenie zostanie odrzucone z przyczyn formalnych (...) będzie miała możliwość uzupełnienia braków i ponownego złożenia Formularza rekrutacyjnego wraz z wymaganymi załącznikami."

Osoby, które uzyskały pozytywną ocenę formalną przechodzą do II etapu rekrutacji, w którym badane będą predyspozycje i motywacja do prowadzenia opieki nad dziećmi do lat 3, dokonywane w oparciu o testy i rozmowę z psychologiem/doradcą zawodowym. O terminie spotkań z psychologiem/doradcą zawodowym Kandydaci na uczestników projektu zostaną poinformowani telefonicznie lub pisemnie w formie e-mail.

Kolejny nabór Kandydatów na Uczestnika projektu trwa do 20 grudnia 2013r.

Załączniki:
PlikOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (nabor_VI_negatywna.pdf)Wyniki negatywne2013-11-22 14:48
Pobierz plik (nabor_VI _pozytywna.pdf)Wyniki pozytywne2013-11-22 14:47

VII nabór (do 20 grudnia) – lista osób

Uprzejmie informujemy, iż zakończono ocenę formalną złożonych formularzy rekrutacyjnych w VII naborze do projektu pn. „Powrót do zatrudnienia". Poniżej zamieszczona została lista osób, które przeszły pozytywnie ocenę formalną oraz lista osób, które zostały odrzucone z przyczyn formalnych.

Jednocześnie przypominamy, iż zgodnie z zapisami Regulaminu rekrutacji do udziału w projekcie pn. „Powrót do zatrudnienia", „osoba, której zgłoszenie zostanie odrzucone z przyczyn formalnych (...) będzie miała możliwość uzupełnienia braków i ponownego złożenia Formularza rekrutacyjnego wraz z wymaganymi załącznikami."

Osoby, które uzyskały pozytywną ocenę formalną przechodzą do II etapu rekrutacji, w którym badane będą predyspozycje i motywacja do prowadzenia opieki nad dziećmi do lat 3, dokonywane w oparciu o testy i rozmowę z psychologiem/doradcą zawodowym. O terminie spotkań z psychologiem/doradcą zawodowym Kandydaci na uczestników projektu zostaną poinformowani telefonicznie lub pisemnie w formie e-mail.

Kolejny nabór Kandydatów na Uczestnika projektu trwa do 20 stycznia 2014r.

 

Załączniki:
PlikOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (nabor_vii_ocena_pozytywna.pdf)Wyniki pozytywne2013-12-30 10:41
Pobierz plik (nabor_vii_ocena_negatywna.pdf)Wyniki negatywne2013-12-30 10:42

V nabór (do 20 października) – lista osób

Uprzejmie informujemy, iż zakończono ocenę formalną złożonych formularzy rekrutacyjnych w V naborze do projektu pn. „Powrót do zatrudnienia". Poniżej zamieszczona została lista osób, które przeszły pozytywnie ocenę formalną oraz lista osób, które zostały odrzucone z przyczyn formalnych.

Jednocześnie przypominamy, iż zgodnie z zapisami Regulaminu rekrutacji do udziału w projekcie pn. „Powrót do zatrudnienia", „osoba, której zgłoszenie zostanie odrzucone z przyczyn formalnych (...) będzie miała możliwość uzupełnienia braków i ponownego złożenia Formularza rekrutacyjnego wraz z wymaganymi załącznikami."

Osoby, które uzyskały pozytywną ocenę formalną przechodzą do II etapu rekrutacji, w którym badane będą predyspozycje i motywacja do prowadzenia opieki nad dziećmi do lat 3, dokonywane w oparciu o testy i rozmowę z psychologiem/doradcą zawodowym. O terminie spotkań z psychologiem/doradcą zawodowym Kandydaci na uczestników projektu zostaną poinformowani telefonicznie lub pisemnie w formie e-mail.

Kolejny nabór Kandydatów na Uczestnika projektu trwa do 20 listopada 2013r.

Załączniki:
PlikOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (nabor_V_pozytywna.pdf)Wyniki pozytywne2013-10-22 10:12
Pobierz plik (nabor_V_negatywna.pdf)Wyniki negatywne2013-10-22 10:12

IV nabór (do 20 września) – lista osób

Uprzejmie informujemy, iż zakończono ocenę formalną złożonych formularzy rekrutacyjnych w IV naborze do projektu pn. „Powrót do zatrudnienia". Poniżej zamieszczona została lista osób, które przeszły pozytywnie ocenę formalną oraz lista osób, które zostały odrzucone z przyczyn formalnych.

Jednocześnie przypominam, iż zgodnie z zapisami Regulaminu rekrutacji do udziału w projekcie pn. „Powrót do zatrudnienia", „osoba, której zgłoszenie zostanie odrzucone z przyczyn formalnych (...) będzie miała możliwość uzupełnienia braków i ponownego złożenia Formularza rekrutacyjnego wraz z wymaganymi załącznikami."

Osoby, które uzyskały pozytywną ocenę formalną przechodzą do II etapu rekrutacji, w którym badane będą predyspozycje i motywacja do prowadzenia opieki nad dziećmi do lat 3, dokonywane w oparciu o testy i rozmowę z psychologiem/doradcą zawodowym. O terminie spotkań z psychologiem/doradcą zawodowym Kandydaci na uczestników projektu zostaną poinformowani telefonicznie lub pisemnie w formie e-mail.

Kolejny nabór Kandydatów na Uczestnika projektu trwa do 20 października 2013r.

Załączniki:
PlikOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (nabor_IV_pozytywna.pdf)Wyniki pozytywne2013-09-24 10:42
Pobierz plik (nabor_IV_negatywna.pdf)Wyniki negatywne2013-09-24 10:41

III nabór (do 20 sierpnia) – lista osób

Uprzejmie informujemy, iż zakończono ocenę formalną złożonych formularzy rekrutacyjnych w III naborze do projektu pn. „Powrót do zatrudnienia". Poniżej zamieszczona została lista osób, które przeszły pozytywnie ocenę formalną oraz lista osób, które zostały odrzucone z przyczyn formalnych.

Jednocześnie przypominam, iż zgodnie z zapisami Regulaminu rekrutacji do udziału w projekcie pn. „Powrót do zatrudnienia", „osoba, której zgłoszenie zostanie odrzucone z przyczyn formalnych (...) będzie miała możliwość uzupełnienia braków i ponownego złożenia Formularza rekrutacyjnego wraz z wymaganymi załącznikami."

Osoby, które uzyskały pozytywną ocenę formalną przechodzą do II etapu rekrutacji, w którym badane będą predyspozycje i motywacja do prowadzenia opieki nad dziećmi do lat 3, dokonywane w oparciu o testy i rozmowę z psychologiem/doradcą zawodowym. O terminie spotkań z psychologiem/doradcą zawodowym Kandydaci na uczestników projektu zostaną poinformowani telefonicznie lub pisemnie w formie e-mail.

Załączniki:
PlikOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (nabor_III_pozytywna.pdf)Wyniki pozytywne2013-08-23 13:42
Pobierz plik (nabor_III_negatywna.pdf)Wyniki negatywne2013-08-23 13:42

Linki

 

Samorząd Województwa Opolskiego

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu

 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

 

Opolskie Tutaj Zostaję

 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

 

 

Informacja

Dla poprawnego wyświetlania zawartości strony w przeglądarce Internet Explorer wymagana jest jej wersja IE9 lub wyższa.

 


 logotypy POKL-PDZ-WUP-UE kolor1