Szanowni Państwo,
w ramach naboru II prowadzonego do 20 marca 2019 roku publikujemy następujące listy oraz
 
W sprawie podpisania deklaracji uczestnictwa będziemy kontaktować się z Państwem telefonicznie lub e-mailowo.
 
Po ogłoszeniu wyników naboru, rodzic zakwalifikowany do udziału w projekcie niezwłocznie wypełnia 
najpóźniej w ostatnim dniu, kiedy kończy mu się urlop macierzyński lub rodzicielski.
Wzór deklaracji uczestnictwa stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu uczestnictwa w projekcie.
 
Aby podpisać deklarację należy posiadać  zaświadczenie sporządzone przez pracodawcę potwierdzające status na rynku pracy zadeklarowany
w formularzu rekrutacyjnym wraz z informacją o udzielonym urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim (jeśli dotyczy), zawierające okres i rodzaj zatrudnienia. Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą muszą posiadać aktualny wypis z CEIDG wraz z zaświadczeniem
z ZUS potwierdzającym okres zasiłku macierzyńskiego lub rodzicielskiego.