Aktualności

Szanowni Państwo,
po zakończeniu oceny formularzy rekrutacyjnych, które wpłynęły do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu od 28 lipca do 11 sierpnia b.r. (włącznie) publikujemy następujące listy:
 
Lista osób zawalifikowanych do udziału w projekcie:
 
Lista rezerwowa, która w miarę pojawiania się oszczędności budżetowych będzie aktualizowana:
 
Lista osób niezakwalifikowanych z przyczyn formalnych:
 
 
Osoby, które zostały umieszczone na podstawowej liście rankingowej, prosimy o kontakt telefoniczny z biurem projektu w celu umówienia terminu podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie (proszę o zapoznanie sie z treścią dokumentu) .
 
Do podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie niezbędne jest posiadanie zaświadczenia sporządzonego przez pracodawcę potwierdzajacego status na rynku pracy zadeklarowany w formularzu rekrutacyjnym wraz z informacją o okresie udzielonego urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, zawierającego okres i rodzaj zatrudnienia, a w przypadku osób tzw. ubogich pracujących należy wpisać dochód brutto za miesiąc poprzedzający przystąpienie do projektu.
 
W pierwszej kolejności prosimy o pilny kontakt ze strony osób, którym kończą się terminy urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego oraz rodziców, którzy planują przekazanie dziecka pod opiekę żłobka we wrześniu br.
 
 
Telefon do kontaktu: 77 44 16 802.

Szanowni Państwo,
 
informujemy, że ogłoszenie wyników naboru nastąpi najprawdopodobniej w piątek 13 sierpnia w godzinach popołudniowych.
Prosimy o cierpliwość.
 
Z poważaniem
Zespół projektowy

Szanowni Państwo!
 
Informujemy, że w dniach 28 lipca-11 sierpnia br. prowadzony będzie nabór do projektu "Opolskie dla rodziców i dzieci III".
Posiadane środki pozwalają na przyjęcie 105 osób spełniających kryteria formalne.
 
Zainteresowane osoby proszę o wypełnienie formularza rekrutacyjnego i przesłanie do Biura projektu.
 
 
Z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom projektu oraz pracownikom Wojewódzkiego Urzędu Pracy w sytuacji zagrożenia epidemią COVID-19, przewiduje się następujące sposoby składania dokumentów rekrutacyjnych:
  •            włożone do koperty i oznaczone „Opolskie dla rodziców i dzieci III” należy wrzucić do oznaczonej skrzynki podawczej znajdującej się
  • w budynku, w którym mieści się Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu i biuro projektu przy ul. Oleskiej 127 w godzinach pracy urzędu tj. 7.30-15.30, lub
  •           włożone do koperty i oznaczone „Opolskie dla rodziców i dzieci III” należy przesłać pocztą na adres: Biuro projektu „Opolskie dla rodziców i dzieci III” ul. Oleska 127, 45-231 Opole, lub
  •           użytkowników profilu zaufanego prosimy o przesyłanie dokumentow zapośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP /wup_opole/SkrytkaESP, lub
  •       dokumenty można złożyć osobiście w okienku na ul. Oleskiej 127 (I piętro) poprzez wywołanie dzwonkiem pracownika biura projektu.
Ważna informacja:
Dokumenty, które wpłyną do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu w innym terminie niż podany w ogłoszeniu tj. 28.07. -11.08.2021 r. nie będą podlegały ocenie.
 
Jednocześnie zapraszam do zapoznania sie z Regulaminem uczestnictwa w projekcie "Opolskie dla rodziców i dzieci III"