Aktualności

Szanowni Państwo,
po zakończeniu oceny formularzy rekrutacyjnych, które wpłynęły do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu od 7 do 11 września br (włącznie)
publikujemy następujące listy :
 
Lista osób zawalifikowanych do udziału w projekcie :
Lista rezerwowa, która w miarę posiadanych środków (oszczędności) będzie aktualizowana :
Lista osób niezakwalifikowanych wraz z wycofanymi formularzami :
 
 

Szanowni Państwo!
Informujemy, że w dniach 7-11 września br. prowadzony będzie nabór uzupełniający do projektu "Opolskie dla rodziców i dzieci III".
Posiadane środki pozwalają na przyjęcie 50 osób spełniających kryteria formalne.
 
Zainteresowane osoby proszę o wypełnienie formularza rekrutacyjnego i przesłanie do Biura projektu.
 
Z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom projektu oraz pracownikom Wojewódzkiego Urzędu Pracy w sytuacji zagrożenia epidemią COVID-19, przewiduje się następujące sposoby składania dokumentów rekrutacyjnych:
  •            włożone do koperty i oznaczone „Opolskie dla rodziców i dzieci III” należy wrzucić do oznaczonej skrzynki podawczej znajdującej się
    w budynku, w którym mieści się Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu i biuro projektu przy ul. Oleskiej 127 w godzinach pracy urzędu tj. 7.30-15.30, lub
  •           włożone do koperty i oznaczone „Opolskie dla rodziców i dzieci III” należy przesłać pocztą na adres: Biuro projektu „Opolskie dla rodziców i dzieci III” ul. Oleska 127, 45-231 Opole, lub
  •       użytkowników profilu zaufanego prosimy o przesyłanie dokumentow zapośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP /wup_opole/SkrytkaESP
Ważna informacja:
Dokumenty, które wpłyną do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu w innym terminie niż podany w ogłoszeniu tj. 7.09. -11.09.2020 r. nie będą podlegały ocenie.
 
Jednocześnie zapraszam do zapoznania sie z Regulaminem uczestnictwa w projekcie "Opolskie dla rodziców i dzieci III"