Aktualności

Z dniem 18 maja 2020  roku Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu rozpoczął rekrutację do projektu Opolskie dla rodziców i dzieci III w ramach Działania 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Nabór będzie prowadzony do 26 maja 2020r.

Celem nowego projektu jest wsparcie dla 130 rodziców/opiekunów prawnych dzieci do lat 3, którzy chcą wrócić na rynek pracy, a barierą uniemożliwiającą im powrót do aktywności jest konieczność opieki nad małym dzieckiem.

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu pokrywać będzie koszty opieki w żłobku lub klubie dziecięcym (tzw. czesne).  Okres udzielania pomocy wynosić będzie maksymalnie 12 miesięcy w odniesieniu do uczestnika.

Z pomocy skorzystać będą mogli pracujący rodzice/opiekunowie prawni, którzy przebywają  na  urlopie  macierzyńskim  lub rodzicielskim oraz osoby osiągające niskie  dochody ( tzw. ubodzy pracujący).

Rekrutacja będzie prowadzona w trybie miesięcznych naborów, w terminach każdorazowo podanych w ogłoszeniu o prowadzonym naborze, publikowanym na stronie internetowej projektu i będzie trwać aż do przyjęcia wymaganej liczby uczestników. W przypadku braku wolnych miejsc rodzice zostaną umieszczeni na liście rezerwowej.

 

W celu przystąpienia do udziału w projekcie prosimy o zapoznanie się z regulaminem rekrutacji oraz wypełnienie formularza rekrutacyjnego i jego załączników. Wypełnione dokumenty proszę przesłać pocztą na adres biura projektu: Wojewódzki Urząd Pracy
w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole, pokój 6 lub wrzucić do skrzynki podawczej znajdującej się w budynku Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu przy ul. Oleskiej 127. Istnieje również możliwość złożenia dokumentów w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej  e-PUAP


W razie pytań proszę o kontakt z biurem projektu pod numerem telefonu 77 44 16 802, 77 44 16 709, 77 44 17 052.

Szanowni Państwo,

Już wkrótce rozpocznie się nabór do projektu „Opolskie dla rodziców i dzieci III” .

Z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom projektu oraz pracownikom Wojewódzkiego Urzędu Pracy w sytuacji zagrożenia epidemią COVID-19, przewiduje się następujące sposoby składania dokumentów rekrutacyjnych:

  •            włożone do koperty i oznaczone „Opolskie dla rodziców i dzieci III” należy wrzucić do oznaczonej skrzynki podawczej znajdującej się w budynku, w którym mieści się Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu i biuro projektu przy ul. Oleskiej 127 w godzinach pracy urzędu tj. 7.30-15.30, lub
  •            włożone do koperty i oznaczone „Opolskie dla rodziców i dzieci III” należy przesłać pocztą na adres: Biuro projektu „Opolskie dla rodziców i dzieci III” ul. Oleska 127, 45-231 Opole, lub
  •           użytkowników profilu zaufanego prosimy o przesłanie dokumentów za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP /wup_opole/SkrytkaESP
 

Profil zaufany można założyć bez wychodzenia z domu: https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany 

Szanowni Państwo,

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa COVID19 oraz innych chorób zwracamy się z uprzejmą prośbą do klientów Urzędu, aby sprawy związane z udziałem
w projekcie „Opolskie dla rodziców i dzieci II” załatwiać za drogą listowną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jednocześnie informujemy, że rozpoczęcie naboru do projektu „Opolskie dla rodziców i dzieci III” uzależnione będzie od rozwoju sytuacji związanej z powyższa kwestią.

Dziękujemy za zrozumienie

Pracownicy Biura projektu

Szanowni Państwo,
w ramach naboru II prowadzonego do 20 marca 2019 roku publikujemy następujące listy oraz
 
W sprawie podpisania deklaracji uczestnictwa będziemy kontaktować się z Państwem telefonicznie lub e-mailowo.
 
Po ogłoszeniu wyników naboru, rodzic zakwalifikowany do udziału w projekcie niezwłocznie wypełnia 
najpóźniej w ostatnim dniu, kiedy kończy mu się urlop macierzyński lub rodzicielski.
Wzór deklaracji uczestnictwa stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu uczestnictwa w projekcie.
 
Aby podpisać deklarację należy posiadać  zaświadczenie sporządzone przez pracodawcę potwierdzające status na rynku pracy zadeklarowany
w formularzu rekrutacyjnym wraz z informacją o udzielonym urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim (jeśli dotyczy), zawierające okres i rodzaj zatrudnienia. Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą muszą posiadać aktualny wypis z CEIDG wraz z zaświadczeniem
z ZUS potwierdzającym okres zasiłku macierzyńskiego lub rodzicielskiego.