Z DNIEM 21 LUTEGO 2019 ROKU WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU ROZPOCZYNA DRUGĄ RUNDĘ REKRUTACJI DO PROJEKTU OPOLSKIE DLA RODZICÓW I DZIECI II

 

Z dniem 21 lutego 2019 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu rozpoczął drugą rundę rekrutacji do projektu Opolskie dla rodziców i dzieci II w ramach Działania 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Nabór będzie prowadzony do 20.03.2019.

W celu przystąpienia do udziału w projekcie prosimy o zapoznanie się z regulaminem rekrutacji oraz wypełnienie formularza rekrutacyjnego i jego załączników. Wypełnione dokumenty proszę przesłać pocztą na adres biura projektu: Wojewódzki Urząd Pracy

w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole, pokój 6 lub złożyć osobiście w biurze projektu. Istnieje również możliwość złożenia dokumentów w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej  e-PUAPW razie pytań proszę o kontakt z biurem projektu pod numerem telefonu 77 44 16 802, 77 44 16 709, 77 44 17 052.