Z DNIEM 1 KWIETNIA 2019R.WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU ROZPOCZYNA III RUNDĘ REKRUTACJI DO PROJEKTU OPOLSKIE DLA RODZICÓW I DZIECI II
 

Z dniem 1 kwietnia 2019 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu rozpoczął drugą rundę rekrutacji do projektu Opolskie dla rodziców i dzieci II w ramach Działania 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Nabór będzie prowadzony do 23.04.2019.

W celu przystąpienia do udziału w projekcie prosimy o zapoznanie się z regulaminem rekrutacji oraz wypełnienie formularza rekrutacyjnego i jego załączników.
 
Wypełnione dokumenty proszę przesłać pocztą na adres biura projektu:
Wojewódzki Urząd Pracyw Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole, pokój 6 lub złożyć osobiście w biurze projektu.
Istnieje również możliwość złożenia dokumentów w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej  e-PUAP