Szanowni Państwo,
po zakończeniu oceny formularzy rekrutacyjnych, które wpłynęły do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu od 28 lipca do 11 sierpnia b.r. (włącznie) publikujemy następujące listy:
 
Lista osób zawalifikowanych do udziału w projekcie:
 
Lista rezerwowa, która w miarę pojawiania się oszczędności budżetowych będzie aktualizowana:
 
Lista osób niezakwalifikowanych z przyczyn formalnych:
 
 
Osoby, które zostały umieszczone na podstawowej liście rankingowej, prosimy o kontakt telefoniczny z biurem projektu w celu umówienia terminu podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie (proszę o zapoznanie sie z treścią dokumentu) .
 
Do podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie niezbędne jest posiadanie zaświadczenia sporządzonego przez pracodawcę potwierdzajacego status na rynku pracy zadeklarowany w formularzu rekrutacyjnym wraz z informacją o okresie udzielonego urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, zawierającego okres i rodzaj zatrudnienia, a w przypadku osób tzw. ubogich pracujących należy wpisać dochód brutto za miesiąc poprzedzający przystąpienie do projektu.
 
W pierwszej kolejności prosimy o pilny kontakt ze strony osób, którym kończą się terminy urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego oraz rodziców, którzy planują przekazanie dziecka pod opiekę żłobka we wrześniu br.
 
 
Telefon do kontaktu: 77 44 16 802.